Kontakt

Počítadlo přístupů

TOPlist

Newsletter
Otáčející reklama Otáčející reklama

Obchodní podmínky - Desistyle.cz

 

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.


Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.


- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Úhrada zboží a dodací lhůta:

Způsob úhrady objednaného zboží:
- převodem nebo vkladem na účet předem / bankovní spojení / FIO banka / dostanete při potvrzení objednávky.
- na dobírku - zaplatíte za zboží při převzetí od kurýra


Objednané zboží dáme kupujícímu do rezervace nejdéle na dobu 3-5 dní, očekáváme úhradu na účtě, pokud se nedohodneme jinak. 

Pokud se zboží vyprodá mezitím, než k nám dorazí Vaše platba na účet, ihned Vás kontaktujeme a vracíme zpět peníze na Váš účet.
Doklad/fakturu/paragon o nákupu přikládáme do každé objednávky pro případnou reklamaci, atd.
Pokud nebudeme reagovat do 24h na Vaše objednávky či dotazy prosím znovu nás kontaktujte, zřejmě Vaše zpráva nebyla doručena nebo se ztratila do Spamu.

Zboží, které je SKLADEM zasílám nejpozději druhý den od připsání platby na účet, v případě dobírky do 24h, pak dle domluvy se zákazníkem.
.
Zboží NA OBJEDNÁNÍ je doručováno v rozmezí 3 - 14 prac. dnů. V případě skladové nedostupnosti u dodavatele může být doba dodání i delší.

OSOBNÍ ODBĚR:

v Přerově, po dohodě, možný osobní odběr zboží: TRÁVNÍK 33, PŘEROV 75002.

 

Reklamace a záruka:

Převzetí balíčku:
Balíky zasíláme pojištěné, proto Vás prosíme, aby jste si balík zkontrolovali zda je v pořádku (včetně obsahu) a v případě jakéhokoliv poškození ze strany Pošty je potřeba na poště balík reklamovat co nejdříve, nejdéle však do dvou dnů (48 HODIN) od vyzvednutí.
Na pozdější reklamace NEBUDE BRÁN ZŘETEL!!!

Postup při reklamaci: POPŘÍPADĚ VÝMĚNA ZBOŽÍ:

 
1) informujte mne prosím o reklamaci mailem: maruskavasinova@seznam.cz
2) pokud se domluvíme na vrácení zboží, pak prosím  zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na mou adresu, a to vč. dokladu o nabytí reklamovaného zboží.

adresa:

DESISTYLE, KESSLEROVÁ PETRA , TRÁVNÍK 33, PŘEROV 75002

 
Vaši reklamaci vyřídím v co nejkratším možném termínu, v souladu s českými právními předpisy pak nejpozději do 30 dnů.

Na zboží se vztahuje 2 letá záruka.

3. DOPRAVA
Zboží je odesíláme přes PPL.

ČESKO

dobírka -  140,-kč

platba bankovním převodem- 95,-kč

zdarma - objednávka nad 3000kč v rámci ČR /doprava bude odečtená pracovníkem eshopu před odesláním a ponížená částka o 140kč /

 

Slovensko

PPL platba bankovním převodem - 195,-kč

PPL dobírka - 235,-kč

 

DOBÍRKA / JEJÍ ZÁMĚRNÉ NEPŘEVZETÍ /

V takovém případě pokud kupující neupozorní prodávajícího a nepřebere si své objednané zboží z jakéhokoliv důvodu, zámerně poškozuje eshop o dopravu, kterou musí uhradit kurýrní společnosti.

Kupující, tak porušuje kupní smlouvu, kterou uzavřel s prodávajícím.

V takovém případě eshop bude požadovat částku 140kč za náklady které vynaložil s odeslním objednávky.

Děkujeme za pochopení.

 


4. Storno objednávky:

Zákazník může svou objednávku stornovat telefonicky či e-mailem bez udání důvodu nejpozději než bude odeslaná.

5. Vrácení zboží

Dle zákona má zákazník právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů po obdržení zboží bez udání důvodu. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu.

Pokud je výrobek zakoupen pomocí internetového obchodu, je samozřejmé, že zákazník není schopen objednané zboží řádně prohlédnout a vyzkoušet. Zboží nesmí vykazovat známky používání či poškození. Vzhledem k širokému sortimentu nabízeného zboží je každý případ řešen individuálně.

Lhůta k vrácení zboží začíná běžet následující den od fyzického převzetí zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Zboží může být po dohodě vráceno i později.

Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou finanční částku za zboží vrátit na jeho účet či jinak nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje zákazníků jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.
Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Objednávkou služby zprostředkovatele, zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou použity jen pro účely vyřízení jeho objednávky a nebudou zneužity. Nebudou poskytnuty třetím osobám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v souladu s přepisy ČR.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!!!

 

Přejeme příjemné nakupování!!!

 

DOSTUPNOST ZBOŽÍ :

I přesto, že se snažíme udržovat aktuální informace o stavu zásob, skladové zásoby zboží u distributorů se rychle mění, proto se může stát, že zboží bude vyprodané, v tomto případě Vás budeme kontaktovat.

Je také možné, že objednané zboží nedorazí od dodavatele, v takovém případě Vás budeme také ihned informovat.


 

www.desistyle.cz

 

 

 


DomůDomůKošík  

(prázdný)

Přihlášení

AKTUALITY

 

 

 

Akční nabídka

Všechny slevy

Otáčející reklama Otáčející reklama